10. tradicionalna izložba “Žena”

Foto klub Color Rijeka priređuje 10. tradicionalnu izložbu “Žena”. Otvorenje izložbe je u petak, 7. ožujka 2014 godine u 19,00 sati, u prostorijama Foto kluba Color, Titov trg 6/2.
Izložba će se moći pogledati ponedjeljkom, srijedom i petkom od 17 do 19 sati.
Fotografije za izložbu odabrala je Jolanda Todorović prof., povjesničarka umjetnosti
Postav izložbe: Tina Kovač, Jolanda Todorović prof., povjesničarka umjetnosti.

Na izložbi su izložene fotografije sljedećih autora: Tamara Brnelić, Damir Debeuc, Ervin Debeuc, Verdan Grubelić, Jerko Gudac, Dario Jurjević, Tina Kovač, Alen Kregar, Karmen Lazar, Petar Lupić, Jukica Klara, Boris Sušanj, Fanita Barčot Nikolac, Iztog Žorž, Vedran Grubelić, Ivana Nikolac, Darko Mohar, Alma Pahor, Edvard Primožić, Davor Tijan, Aleksandar Tomulić.

Fanita Barčot-Nikolac Anima

 

Nagrađene fotografije:
Zlatna plaketa – Fanita Barčot Nikolac, Anima
Srebrna plaketa – Aleksandar Tomulić, Italian lady
Brončana plaketa – Petar Lupić, Sama
Diplome: Alen Kregar, Rad i Ivana Nikolac, Innocent

Nagrađene kolekcije:
Zlatna plaketa – Petar Lupić, Fallen Angel
Srebrna plaketa – Boris Sušanj, Slovakinja
Brončana plaketa – Alen Kregar, Medusa
Diplome: Fanita Barčot Nikolac, Buđenje i Iztog Žorž, Luce

Aludirajući na temu Iskušenja i motiv palog anđela, prvonagrađene fotografije na ovogodišnjoj izložbi Žena Fotokluba Color, posve su slučajno vezane za biblijske priče. Kod fotografije Anima Fanite Barčot Nikolac, jabuka u ispruženoj ruci žene asocira na iskonski motiv Eve i iskušenje kojem je podlegla kušajući zabranjeno rajsko voće. Prvonagrađena kolekcija Petra Lupića Fallen angel tematski je još kompleksnija jer je sama tema anđela sveprisutna ne samo u kršćanskoj nego i u starijim religijama Istoka i Zapada. Iako, ta duhovna dimenzija ovih fotografija nije bila presudna pri odabiru za nagradu, ono što im je zajedničko je da su izrežirane, da su rezultat nekog zamišljenog scenarija iz čijeg se sadržaja može iščitati višeslojna poruka. Mogućnosti interpretacija prepuštene su promatraču. Još je nekoliko fotografija/fotografa na izložbi koji imaju sličan pristup u osmišljavanju fotografije: Alen Kregar Medusa, Petar Lupić Sama, Aleksandar Tomulić Tempi passati…

Alen Kregar - Medusa

Međutim, ništa manje inspirativne i dojmljive nisu ni ostale fotografije koje su nastale spontano. One pak sadrže onaj prolazni trenutak svakodnevnog, životnog, uobičajenog događanja/situacije za koju nije bilo priprema niti unaprijed osmišljenog plana. Pri tome opravdanje drugonagrađene kolekcije Slovakinja Borisa Sušnja ili fotografije Aleksandra Tomulića Italian Lady leži upravo u njihovoj spontanosti, životnosti i neposrednosti sadašnjeg trenutka zaustavljajući svu njegovu ljepotu trajno.

Usporedba ovih dvaju pristupa nema namjeru vrednovati ili preferirati ijedan od njih, tek svrnuti pozornost na različitost u kreaciji od kojih prvi stvara novu stvarnost, dok drugi otkriva ovu postojeću. Motiv žene jednako je zanimljiv, poticajan i neiscrpan na oba načina. Kako onda kad taj pojam nosi ikonografsku slojevitost u iščitavanju dubljeg smisla pojma Žena, tako i onda kad ženu prepoznaje kao inspirativni dio svakodnevnog realiteta.

Jolanda Todorović, prof.