10. izložba umjetničke fotografije Žena- 2014. godine

Fanita Barčot-Nikolac AnimaAludirajući na temu Iskušenja i motiv palog anđela, prvonagrađene fotografije na ovogodišnjoj izložbi Žena Fotokluba Color, posve su slučajno vezane za biblijske priče. Kod fotografije Anima, Fanite Barčot-Nikolac, jabuka u ispruženoj ruci žene asocira na iskonski motiv Eve i iskušenje kojem je podlegla kušajući zabranjeno rajsko voće. Prvonagrađena kolekcija Petra Lupića, Fallen angel tematski je još kompleksnija jer je sama tema anđela sveprisutna ne samo u kršćanskoj nego i u starijim religijama Istoka i Zapada.

lako, ta duhovna dimenzija ovih fotografija nije bila presudna pri odabiru za nagradu, ono što im je zajedničko je da su izrežirane, da su rezultat nekog zamišljenog scenarija iz čijeg se sadržaja može iščitati višeslojna poruka. Mogućnosti interpretacija prepuštene su promatraču. Još je nekoliko fotografija/fotografa na izložbi koji imaju sličan pristup u osmišljavanju fotografije: Alen Kregar Medusa, Petar Lupić Sama, Aleksandar Tomulić Tempi passati…
Međutim, ništa manje inspirativne i dojmljive nisu ni ostale fotografije koje su nastale spontano. One pak sadrže onaj prolazni trenutak svakodnevnog, životnog, uobičajenog događanja/situacije za koju nije bilo priprema niti unaprijed osmišljenog plana. Pri tome opravdanje drugonagrađene kolekcije Slovakinja Borisa Sušnja ili fotografije Aleksandra Tomulića Italian Lady leži upravo u njihovoj spontanosti, životnosti i neposrednosti sadašnjeg trenutka zaustavljajući svu njegovu ljepotu trajno.
Usporedba ovih dvaju pristupa nema namjeru vrednovati ili preferirati ijedan od njih, tek svrnuti pozornost na različitost u kreaciji od kojih prvi stvara novu stvarnost, dok drugi otkriva ovu postojeću. Motiv žene jednako je zanimljiv, poticajan i neiscrpan na oba načina. Kako onda kad taj pojam nosi ikonografsku slojevitost u iščitavanju dubljeg smisla pojma Žena, tako i onda kad ženu prepoznaje kao inspirativni dio svakodnevnog realiteta.
Jolanda Todorović

Katalog 10. izložbe umjetničke fotografije Žena, 2014. godine

NAGRAĐENE FOTOGRAFIJE

ZLATNA PLAKETA
Fanita Barčot-Nikolac: Anima
SREBRNA PLAKETA
Aleksandar Tomulić: Italian lady
BRONČANA PLAKETA
Petar Lupić: Sama

DIPLOME

 • Alen Kregar: Rad
 • Ivana Nikolac: Innocent

NAGRAĐENE KOLEKCIJE
ZLATNA PLAKETA
Petar Lupić: Fallen Angel

SREBRNA PLAKETA
Boris Sušanj: Slovakinja

BRONČANA PLAKETA
Alen Kregar: Medusa

DIPLOME

 • Fanita Barčot-Nikolac: Buđenje
 • Iztog Zorž: Luce

IZLOŽENE FOTOGRAFIJE

 • Tamara Brnelić „Nina”
 • Damir Debeuc „Prirodne ljepote”
 • Ervin Debeuc  „Čik-pauza”
 • Verdan Grubelić  „Izrada pisanica”
 • Jerko Gudac „U šetnji”
 • Dario Jurjević „Razgovor s morem”
 • Kovač Tina „Druženje”
 • Alen Kregar : „Rad”, „Reflektor”
 • Karmen Lazar: „Slatki grijeh”
 • Petar Lupić: „Sama”
 • Klara Jukica: „Kuma”
 • Darko Mohar: „Ples”
 • Fanita Barčot-Nikolac: „Miris”, „Anima”, „Dreamland”
 • Ivana Nikolac: „Strong”, „Innocent”, „Playful”
 • Alma Pahor: „Vjetar”, „Čežnja”
 • Edvard Primožić: „Dobra Kumica”,
 • Boris Sušanj: „ Kibiceri”
 • Davor Tijan: „Carnevale di Venezia 2
 • Aleksandar Tomulić:„Italian lady”, „Tempi passati”, „Isabel”

Organizacijski odbor: Edvard Primožić, predsjednik Tina Kovač, tajnica, Darko Mohar, Verdan Grubelić,  Maja Blažević Jerko Gudac
Postava izložbe: Jolanda Todorović prof. pov. umj,  Tina Kovač
Selektorica: Jolanda Todorović prof. pov. umj.
galerija Fotokluba Color, 7. ožujka 2104.