Kontakt

Fotoklub Color Rijeka
OIB: 48164430124
Adresa:  51000 Rijeka, Titov trg 6/2
Mob: +385 91 27 37 526
E-mail: fotoklubcolor@gmail.com
www.fotoklubcolor-rijeka.hr

Predsjednik:
Edvard Primožić: mob: +385 91 2737 526,  edvard.primozic48@gmail.com

Tajnica:
Tina Kovač: mob: +385 95 5902 856

Udruga je ponovno osnovana 2005. godine. Na riječkoj kulturnoj sceni klub je bio prisutan od 1961. do 1984. godine. Mnogi poznati riječki fotografi bili su, a i sada su njegovi članovi. Trenutno FK Color ima četrdesetak članova kojima organizira klupske, međuklupske izložbe te planira ostale aktivnosti.


View Larger Map

Comments are closed.