Tečaj fotografije u listopadu 2021.

Tečaj počinje u utorak, inicijalnim predavanjem, na temu:

“Fotografija je negdje drugdje”

u utorak, 19. listopada 2021., u 19 sati,
u prostorijama kluba, Titov trg 6/drugi kat.

Voditelj tečaja: Ivica Nikolac

Cijena tečaja: 200,00 kuna

Na tečaju ćete naučiti sve ono što treba, a možda i nešto što ne treba.
Ovisi o vašem odnosu prema fotografiji.

Koliko traje tečaj?
Recimo da traje 6 sati, napravit ćemo inicijalni dogovor da vidimo interese svih pa ćemo vidjeti koliko će nam vremena trebati.
Meni je želja prenijeti znanje, ali bi mi bilo draže potaknuti kreativnost nego piliti teoriju.

Prijave se primaju na e-mail: fotoklubcolor@gmail.com

Ivica Nikolac Cofee with Kandinsky (and Man Ray)

Informacije se mogu dobiti na e-mail: ivica.nikolac@gmail.com i na tel. 098 328 463 (Isključivo iza 16.00 sati)

Tečaj je namijenjen ljubiteljima fotografije svih dobnih skupina, ne morate biti član kluba da biste pohađali tečaj.

Comments are closed.