Otvorenje izložbe “Kvarner va slike” u Iki

Foto klub Color iz Rijeke u suradnji sa Mjesnim odborom IKA u subotu 4.08.2018 god. u 18 sati otvara prigodnu izložbu fotografija pod nazivom „Kvarner va slike“. Izložba će biti postavljena na obalnom putu u centru Ike a moći će se pogledati do 23 sata istog dana. Izložbi se odazvalo 13 autora, a selektor izložbe gosp. Radovan Trinajstić (fotograf i honorarni dopisnik N.L i raznih časopisa), za izložbu je izabrao ukupno 39 fotografija.

Svim autorima dodijeliti će se prigodna priznanja za učešće na izložbi a selektor izložbe gosp. Trinajstić dodijelio je tri prigodne nagrade za, po njegovom izboru, najboljim fotografijama na izložbi.

1. 2. 3.
R.br. Autor Fotografije za izložbu
1. Aleksandar Tomulić Ostaci sjećanja, Molo Longo, Do not follow me
2. Amy  Jažić Prvi – drugi, Veslaj, Pripreme
3. Darko Mohar Jedra pod Učkom, Marina, Na cilju čeka brod
4. Goran Grudić Na suhom vezu, Plutajući bez cilja, Sam u tišini
5. Ivan Kosić Leteća prethodnica, Svratište, Morski lovac-1 nagrada
6. Jadranka Herak Dašak prošlosti, Kapetan, Južina i galeb
7. Jerko Gudac Opatija, Vino, Jedrilica
8. Mirko Menalo Na kraju dana, Terasa s pogledom, Na vezu – 1
9. Momčilo Wilke Jugo u Lovranu, Moščenička Draga, Ika – 3 nagrada
10. Tamara Brnelić Blue vs red, Waiting for good weather, Returning home – 2 nagrada
11. Tina Kovač Veliko pospremanje, Oko bitve, Paralelno
12. Verdan Grubelić Liburnija, Kostrenski friži, Ikina vruja
13. Željka Piković Boće, Molo-longo, Razvučena.

 

Vino iz mora diže se u poslijepodnevnim satima. Izložba se otvara u 18 sati i traje do 23

sata. Tom prigodom dijele se nagrade i priznanja i nagrade (knjige sa posvetom), autorima i

autoricama. Ukoliko autori nisu prisutni nagrade i priznanja dostaviti će im se naknadno.