Izložba fotografija “Kvarner va slike” – 2018.

Foto klub Color Rijeka u suradnji sa Mjesnim odborom IKA, raspisuje natječaj za izložbu fotografija “Kvarner va slike” koja će se otvoriti u subotu, 04.08.2018 godine povodom državnog praznika Dana domovinske zahvalnosti.

Po tradiciji izložba se održava na obalnom putu u Iki, traje jedan dan, a otvara se službeno u 20 sati. Tom prigodom se u Iki održava tradicionalna ribarska fešta a u sklopu fešte u poslijepodnevnim satima vade se gajbe pune boca vina iz Ikarske vruje sa dubine od 45 metara.

Posebno napominjemo da za dostavu fotografija na izložbu nije predviđena kotizacija.