Obavijest o roku za prijavu za FIAP počasna zvanja

Hrvatski fotosavez uputio je članicama Hrvatskog fotosaveza obavijest da je rok za predaju zahtjeva i dokumenata za počasna zvanja FIAP-a 30. travnja 2023. godine.

Za sve informacije i pojašnjenja molimo da se obratite tajniku  Hrvatskog fotosaveza Predragu Bosnaru.

Prvo počasno zvanje  koje se može dobiti je “Umjetnik FIAP-a” (AFIAP).

Ovo zvanje se dodjeljuje fotografskim umjetnicima čije su umjetnička kvaliteta, tehnika i produkcija radova potvrđene njihovim sudjelovanjem na međunarodnim izložbama pod pokroviteljstvom FIAP-a.

Kandidat za ovo počasno zvanje:

a) Morao je uspješno sudjelovati na međunarodnim izložbama pod pokroviteljstvom FIAP-a najmanje 1 godinu; to znači da mu je prvi rad morao biti prihvaćen najmanje 1 godinu prije

kandidiranja.

b) Morao je uspješno sudjelovati na najmanje 15 međunarodnih izložbi pod pokroviteljstvom FIAP-a u najmanje 8 različitih zemalja. U tom smislu objedinjene izložbe /Circuit/ imaju se smatrati jednom izložbom.

c) Morao je ostvariti najmanje 40 prihvaćanja /“acceptance“/ s najmanje 15 različitih radova na međunarodnim izložbama pod pokroviteljstvom FIAP-a.

d)Najmanje 4 njegova različita rada morala su barem jedanput biti prihvaćena /ostvariti prihvaćanje – „acceptance“/ na izložbama fotografija na papiru /“Print“ salons/ pod

pokroviteljstvom FIAP-a.

Kandidat za počasno zvanje AFIAP mora podnijeti:

a) Potpunu prijavu koristeći obrasce koje je propisao FIAP (koji se mogu preuzeti na FIAP-ovoj mrežnoj stranici

b) 5 svojih fotografskih radova u obliku digitalnih datoteka. Svaki od prijavljenih /podnesenih/radova morao je biti 3 puta prihvaćen / ostvariti „FIAP-recognised acceptances“/ na

različitim izložbama. U tom smislu objedinjene izložbe /Circuit/ smatraju se jednom izložbom.

Mora se poštivati sljedeći postupak:

a) Poslati popunjeni dokument (stranice A, B i C) i digitalne datoteke svojih radova putem servisa „WeTransfer“ FIAP-ovoj Službi za počasna zvanja (fiapdistinctions@gmail.com)

b)Ispisanu /“isprintanu“/ stranicu A (potpisanu od strane odgovorne osobe saveza) i ispisanu /“isprintanu“/ stranicu B (potpisanu od strane kandidata) poslati poštom FIAP-ovoj Službi za

počasna zvanja (vidi INFO 055/2016).

c)Rizničaru FIAP-a /FIAP Treasurer/ mora se platiti pristojba za prijavu, vidi također INFO 040/2016.

Kada je počasno zvanje AFIAP dodijeljeno, kandidat dobiva diplomu i značku sa zelenim emajlom.