Natječaj “Fotkaj Mlaku 2023”

Vijeće Mjesnog odbora Mlaka priređuje natječaj za sudjelovanje na 8. izložbi fotografija “Fotkaj Mlaku“ 2023. Fotografije moraju tematski biti vezane isključivo uz područje Mjesnog odbora Mlaka.  Svaki autor može sudjelovati s najviše  tri (3) pojedinačna rada. Natječaj je otvoren  od 21. travnja do 12. svibnja 2023. godine.

Radovi se  zajedno s prijavnicom dostavljaju na e-mail adresu mo.mlaka@rijeka.hr , ili poštom na CD-u na adresu: Mjesni odbor Mlaka, G. Duella 2/b , 51000 Rijeka.

PRAVILNIK
Organizator natječaja je Vijeće Mjesnog odbora Mlaka.
Na natječaju mogu sudjelovati svi ljubitelji fotografije.
Pristupajući natječaju učesnici izjavljuju da u cijelosti pristaju na uvjete natječaja.
Nagrade osigurava VMO Mlaka.
Dobitnici nagrada sklopit će ugovor o autorskom honoraru s VMO Mlaka, a novčani iznos nagrade isplatit će se isključivo na žiro-račun autora.
Svi učesnici izložbe dobivaju priznanje za sudjelovanje.
Organizator zadržava pravo nedodjele nagrada.
Organizator nije odgovoran za eventualna oštećenja radova uslijed nepredviđenih okolnosti.
Primljeni radovi se ne vraćaju.

OSOBINE RADOVA
Fotografije moraju tematski biti vezane isključivo uz područje Mjesnog odbora Mlaka.
Na natječaj se primaju fotografije bez obzira na proces snimanja i način obrade.

BROJ RADOVA
Svaki autor može sudjelovati s najviše tri (3) pojedinačna rada.

PRIJAVA RADOVA
Autori radove mogu prijaviti isključivo u elektroničkom obliku, mailom, kao zapis na DVD-u ili CD-u.
Fotografije trebaju biti u JPG formatu, rezolucije 300 dpi, veličina duže stranice treba biti 3600 piksela.

OZNAČAVANJE RADOVA
U nazivu napisati: redni broj – naziv fotografije, npr. 1) Portret, 2) …, itd.
Na vanjskoj strani DVD-a ili CD-a potrebno je napisati ime autora.

PRIJAVNICA
Popunjenu prijavnicu, koju možete skinuti u PDF formatu na http://www.rijeka.hr/Mlaka , potrebno je popuniti i priložiti. Podaci iz prijavnice moraju biti identični podacima na DVD-u ili CD-u.

PRIJAVA
Radovi se dostavljaju na e-mail adresu: mo.mlaka@rijeka.hr  od 21. travnja do 12. svibnja ili se mogu poslati poštom na CD-u ili DVD-u zajedno s prijavnicom na adresu:

Mjesni odbor Mlaka, G. Duella 2/b,
51000 Rijeka

ODABIR FOTOGRAFIJA
Selektora fotografija imenovalo je Vijeće MO Mlaka i ove godine to će biti Aleksandar Tomulić (EFIAP).
Selektor će od prijavljenih radova odabrati one koji će biti javno izloženi (do 15 radova) u dvorani MO Mlaka u svibnju ove godine, o čemu će se autore naknadno obavijestiti.

KATALOG
Organizator će izraditi online katalog u PDF-u s nagrađenim i odabranim radovima.

NAGRADE I PRIZNANJA
3 autora fotografija MO Mlaka nagradit će s 68 EUR netto (512,35 kn – fiksni tečaj konverzije: 7,534500 HRK ), uplata isključivo na žiro račun autora temeljem ugovora o autorskom honoraru.

OSTALE ODREDBE
Podjela nagrada i priznanja bit će održana u sklopu svečane proslave Dana MO Mlaka. 
Svaki autor osobno odgovara za snimljenu fotografiju i potpisom prijavnice potvrđuje autorstvo nad fotografijom.
Autor je suglasan da se njegovi radovi bez naknade mogu objavljivati u katalogu, na WEB stranici rijeka.hr, te ostalim medijima i publikacijama MO Mlaka.
Sve dodatne informacije možete dobiti putem e-mail-a: mo.mlaka@rijeka.hr, na web stranici http://www.rijeka.hr/Mlaka, te na tel: 051 209 371 u radno vrijeme tajništva.

Prijavnica za natječaj Fotkaj Mlaku 2023.