Foto klub Color Rijeka raspisuje natječaj za sudjelovanje na 4. salonu crno-bijele fotografije

Foto klub Color Rijeka objavljuje natječajnu dokumentaciju za 4. Salon Crno-bijele fotografije “100+1” a sama izložba će se otvoriti u Galeriji “KORTIL” u Rijeci 16.06.2016 godine u 21 sat. U skladu sa priloženom natječajnom dokumentacijom koja je  objavljena na www. fotoklubcolor-rijeka.hr i u ostalim javnim glasilima,  tročlani žiri izabrati će od prispjelih radova za izložbu ukupno  101 fotografiju. Kao i protekle godine svim autorima kojima će biti izabrane fotografije, dostaviti će im se katalog izložbe sa svim objavljenim fotografijama na CD mediju.

Autori koji će dostaviti svoje fotografije u skladu sa natječajnom dokumentacijom, biti će o svim detaljima obaviješteni putem elektronske pošte ili direktnim kontaktima putem mobitela.