Foto izložba – Maškare i maškarani običaji u PGŽ

1 Izložba Maškare produženi rokovi-qpr

Foto klub Color Rijeka raspisuje natječaj za sudjelovanje na izložbi fotografija na temu Maškare i maškarani običaji u PGŽ.


Opće odredbe:   
Natječaj je otvorenog tipa, a na njemu mogu sudjelovati svi fotografi, bilo da je riječ o profesionalcima, amaterima, odnosno pojedinci i foto klubovi.

Broj radova: Svaka autorica / autor može sudjelovati s najviše deset (10 ) crno  bijelih ili kolor fotografija .

Fotografije izlagane na ranijim izložbama u Rijeci organizator ih neće prihvatiti na selekciju.
Tema izložbe: Tema izložbe je kao u naslovu: Maškare i maškarani običaji u PGŽ.

Veličina fotografija:   Fotografije moraju biti u JPG formatu maksimalne veličine duža stranica do 3000 px i 300 dpi.

Označavanje fotografija: U fajlu je potrebno napisati redni broj fotografije, naziv fotografije i na priloženom CD-u ili DVD-u napisati ime autora fotografija.

PREUZMITE PRIJAVNICU

Prijavnica: Popunjenu prijavnicu može se skinuti sa www.fotoklubcolor-rijeka.hr u word dokumentu i popuniti je čitko, po mogućnosti na računalu. Podaci iz prijavnice moraju biti identični s podacima upisanim na izabranim fotografijama.


Kotizacija
: Kotizacija za članove FK Color iznosi 40,00 kn a za ostale 60,00 kn.
Kotizacija se uplaćuje na žiro račun FK Color IBAN: HR18 2360000 1101893177.


Prijava
: Fotografije za izbor, prijavnice i potvrde uplate kotizacije se mogu dostaviti na mail fotoklubcolor@gmail.com, odnosno putem pošte na adresu FK Color 51000 Rijeka, Titov trg 6/II ili direktno u poštanski sandučić na navedenoj adresi Kluba. Rok dostave radova je petak, 12. 02. 2016 godine.

Izbor prispjelih radova za izložbu izvršit će žiri ili selektor 16. 02. 2016 godine. Obavijest o izabranim fotkama za izložbu objavit će se do 20. 02. 2016 godine.
Foto klub Color će sam izraditi izabrane fotografije dimenzija do najviše 45 x 30 ili manjeg formata.


Nagrade i priznanja
: Dodijelit će se diploma za 1, 2, i 3 mjesto pojedinačno te četiri pohvale organizatora za pojedinačne radove.

Katalog: Organizator se obvezuje izraditi katalog s nagrađenim radovima.
Napomena: AutorI osobno odgovaraju za snimljenu fotografiju. Autor je suglasan da njegovi radovi mogu biti bez naknade objavljivani u katalogu, na WEB stranici te u ostalim medijima i publikacijama. Organizator izložbe obvezuje se da se radovi izlagača neće koristiti u komercijalne svrhe. Potpisom prijavnice autori prihvaćaju uvjete ovog raspisanog natječaja.

Otvorenje izložbe je u četvrtak 25. 02. 2016 godine u 19,00 sati u Galeriji FK „Color“, Rijeka, Titov trg 6/II.

Kontakt telefon: 091/ 27 37 526,predsjednik, E- mail: fotoklubcolor@gmail.com

 

Predsjednik
Foto kluba Color
Edvard Primožić v.r.