Od Gorja do Primorja 2013. godine

Od Gorja do Primorja
Zvončari 4 autor Jerko GudacPrimorsko-goranska županija neiscrpan je izvor motiva za svakog fotografa. Upravo zato je dobrodošla ideja da se napravi izložba koja bi na specifičan način prikazala bogatstvo tradicije, običaja, tipične arhitekture, zanata koji odumiru, krajolika koji se protežu od zelenog gorja, rijeka jezera i snijegom prekrivenih vrhova, pa do kraških vrtača, jugom uspavanih, burom šibanih primorskih mjesta na obali i otocima u kojima život stisnut između škura i uskih kala, nikada ne staje. Na natječaj je u kratkom roku pristigao čitav niz zanimljivih radova koji pokazuju kako su autori jako dobro razumjeli i prihvatili zadanu temu. Među odabranim fotografijama dominiraju izvanredni prikazi krajolika, običaja maškaranja i poslova vezanih uz more. Rado bismo u narednoj izložbi vidjeli zanate koji odumiru: mlinare s Rječine, kalafate i bačvare, više emocija u prikazu tradicijske arhitekture, više zaustavljenog pokreta, više portreta ljudi čija lica govore o vremenima kroz koja su prošli..
Naš je kraj jedinstven, zavirimo mu u dušu.
Ivica Nikolac

Katalog: Od Gorja do Primorja 2013. godine

NAGRAĐENE FOTOGRAFIJE

 1. NAGRADA I DIPLOMA
  „Zvončari 4″ autor Jerko Gudac
 2. NAGRADA I DIPLOMA
  „Ribari 3″ autor Iztog Zorž
 3. NAGRADA I DIPLOMA
  „Bura” autor Aleksandar Tomulić

POHVALE

 • „Brod na Kupi 3″ autor Ranko Dokmanović
 • „Jugo na otoku” autor Petar Lupić
 • „Kameni cvijet” autor Darko Mohär

Autori i izložene fotografije:

 • Alen Kregar: „Propulzija”, „Ribarija – Sekada”, „Ribarija – Ribar 2″,
 • Boris Sušanj: „S”, „Sidro”
 • Darko Mohar: „Vela Luka 1 “,„Vela Luka 2″, „Kameni cvijet” – pohvala
 • Zdenko Vukelić: „Ka nebu”, „Kontrapunkt”
 • Jerko Gudac: „Zvončari 1 “, „Zvončari 2″, „Zvončari 4”- 1. nagrada
 • Željka Piković: „Ribarnica” „Ribarska priča”
 • Tina Kovač: „Jezero 1 “, „Jezero 2”
 • Edvard Primožić: „Bodulski tanac”, „Do neba”
 • Alma Pahor: „Gromača” „Smokva”, „Tunera”
 • Martina Kovačić: „Bakar”, „Molba”, „Budućnost”
 • Maja Blažević: „Ribari”, „Brodski život”
 • Ranko Dokmanović: „Brod na Kupi 1 “, „Krk – Mrgani”, „Brod na Kupi 3″ – pohvala
 • Davor Tijan: „Grobničke alpe” „Pod Kvarovo”
 • Verdan Grubelić: „Bodulski limesi”, „Kvarnerski krug”, „Lukeži”
 • Petar Lupić: „Jurjevo”, „Jesen na otoku”, „Jugo na otoku” – pohvala
 • Iztog Zorž: „Cres”, „Veprinac”, „Grobničke maske”, „Ribari 3″  –  2. nagrada
 • Aleksandar Tomulić: Jugo”, „Molo Longo”, „Bura” – 3. nagrada

Izdavač: FK Color Rijeka
Za izdavača: Edvard Primožić, predsjednik kluba
Organizacijski odbor: Edvard Primožić, predsjednik Tina Kovač, tajnica
Postava izložbe: Tina Kovač
Selektor fotografija:
Ivica Nikolac – predsjednik HFS

Izložba je  bila postavljena  od 18.  do 30.06.2013. godine .