Natječaj za sudjelovanje na izložbi fotografija pod nazivom „NauticShow – 2014“ Rijeka

FOTO KLUB COLOR RIJEKA

Natječaj za sudjelovanje na izložbi fotografija pod nazivom

„NauticShow – 2014“ Rijeka

3_zdenko_vukelic_for_sale-qpr

Opće odredbe:
U dogovoru s Zajednicom tehničke kulture Grada Rijeka, Foto klub „Color“ Rijeka raspisuje natječaj za izložbu pod nazivom „NauticShov 2014-Rijeka“ s ciljem promicanja značajnih manifestacija koje se održavaju u Gradu Rijeci te na području županije Primorsko-goranske.

Natječaj je otvorenog tipa, a na njemu mogu sudjelovati svi fotografi, bilo da je riječ o profesionalcima, amaterima, odnosno pojedinci i foto klubovi.


Broj radova:

Svaka autorica/autor može sudjelovati s najviše šest (6) crno bijelih ili kolor fotografija. Fotografije moraju biti snimljene isključivo na ovogodišnjoj manifestaciji „Nauticshow 2014 – Rijeka“ koja se održava od 26. do 28. rujna 2014 godine u Rijeci.


Tema izložbe:

Fotografija mora obuhvaćati radove, kako i sam naslov izložbe govori vezane uz manifestaciju „NauticShov 2014“. Fotografije mogu biti snimljene na moru i na kopnu a mogu oslikavati sva zbivanja oko „NauticShova“ koje su na programu manifestacije. Cjelokupni program ovogodišnje manifestacije možete pogledati na
Internet stranicama.

Veličina fotografija: Fotografije moraju biti u JPG formatu najmanje veličine 40×30 ili 45×30, 300 dpi.

Označavanje fotografija: U fajlu je potrebno napisati redni broj fotografije, naziv fotografije i na priloženom CD-u ili DVD-u napisati ime autora fotografija.


Prijavnica:
Prijavnicu se može popuniti u priloženom word dokumentu, po mogućnosti na računalu. Podaci iz prijavnice moraju biti istovjetni podacima upisanim na izabranim fotografijama.

Kotizacija: Kotizacije nema, a izabrane fotografije za izložbu izrađuje Foto klub Color, odnosno Zajednica tehničke kulture Grada Rijeka.


Prijava:
Fotografije za izbor i prijavnice mogu se dostaviti na e-mail: fotoklubcolor@gmail.com, putem pošte na adresu FK Color 51000 Rijeka, Titov trg 6/II ili direktno u poštanski sandučić na navedenoj adresi Kluba.

Zadnji rok za predaju fotografija na žiriranje je 15.10.2014 godine.

Izbor fotografija:
Izbor prispjelih radova izvršiti će selektor određen od organizatora izložbe, do 31.10.2014. godine.

Obavijest autorima: obavijest autorima o izabranim radovima dostavit će se do 15. 11. 2014 godine putem e-maila.

Nagrade i priznanja: za pojedinačne radove dodijelit će se:

Za 1. mjesto diploma, za 2. mjesto diploma, za 3. mjesto diploma. Za 4., 5., i 6. Mjesto dodijelit će se priznanja organizatora.

Katalog: Organizator se obvezuje izraditi katalog s nagrađenim radovima.

Ostale primjedbe: Svaki autor osobno odgovara za snimljenu fotografiju. Autor je suglasan da se njegovi radovi mogu bez naknade objaviti u katalogu, na WEB stranici te u ostalim medijima i publikacijama. Organizator izložbe obvezuje se da se radovi izlagača neće koristiti u komercijalne svrhe. Potpisom prijavnice autori prihvaćaju uvjete ovog raspisanog natječaja.

Otvorenje izložbe: otvorenje izložbe „NauticShov-2014“ planirano je iduće 2015 godine prilikom otvaranja manifestacije a o tome će na vrijeme i prije otvaranja izložbe biti obaviješteni svi autori izabranih djela.

Kontakt telefon: Predsjednik kluba: Edvard Primožić +385 91 27 37 526, tajnica Tina Kovač +385 / 95 5902 856 mail: fotoklubcolor@gmail.com

Detaljnije informacije o programima možete dobiti na Internet stranicama Rijeka Nautic Show 2014.

DOKUMENTI: