Hrvatski fotosavez u suradnji s Fotoklubom Color priređuje predavanje pod nazivom „Stari fotografski procesi“

Program se sastoji od upoznavanja sa starim fotografskim procesima – mokri kolodij i Van Dyke te demonstracije izrade fotografija.

Program vodi Miroslav Arbutina, osnivač Centra za stare fotografske procese Atelier Siscia iz Siska sa suradnicima.

Program će se održati u prostorijama Fotokluba Color u Rijeci, Titiv trg 6/II, u subotu 25. ožujka 2023. godine u vremenu od 9:30-14:00 i 15:30-19:00 sati.

Program je besplatan.

Prijave za učešće se primaju na e-mail kluba: fotoklubcolor@gmail.com