Izložba – Kvarner va slike

Foto klub Color Rijeka u suradnji sa Mjesnim odborom IKA raspisuje natječaj za sudjelovanje na izložbi fotografija na temu „Kvarner va slike“.

2016.8.05 Ika izložba 1-qpr

Opće odredbe:    Natječaj je otvorenog tipa, a na njemu mogu sudjelovati svi fotografi, bilo da je riječ o profesionalcima, amaterima, odnosno pojedinci i foto klubovi.

Broj radova: Svaka autorica / autor može sudjelovati s najviše do šest (6 ) crno   bijelih ili kolor fotografija.
Tema izložbe:  Tema izložbe vezana je uz Kvarnerski zaljev, more, barke, brodovi, razne regate starih barki, jedrilica, ribara i nevera sa Kvarnera.

Veličina fotografija:   Fotografije moraju biti u JPG formatu maksimalne veličine duža stranica do 3000 px i   300 dpi.
Označavanje fotografija:  U fajlu je potrebno napisati redni broj fotografije, naziv fotografije i na priloženom CD-u ili DVD-u napisati  ime autora fotografija.

Prijavnica: Popunjenu prijavnicu može se skinuti sa www.fotoklubcolor-rijeka.hr u word dokumentu i popuniti je čitko, po mogućnosti na računalu. Podaci iz prijavnice moraju biti identični s podacima upisanim na izabranim fotografijama.

Kotizacija: Kotizacija se ne plaća.

Prijava: Fotografije za izbor i prijavnice mogu se dostaviti na mail fotoklubcolor@gmail.com, odnosno putem pošte na adresu FK Color 51000 Rijeka, Titov trg 6/II ili direktno u poštanski sandučić na navedenoj adresi Kluba.  Rok dostave radova je ponedjeljak, 18. 07. 2016 godine.

Izbor prispjelih radova za izložbu izvršit će žiri ili selektor  imenovan od strane Kluba 18. 07. 2016 godine. Obavijest o izabranim fotkama za izložbu objavit će se do 29. 07. 2016 godine.

Organizator izložbe izrađuje izabrane fotografije za izložbu.

Nagrade i priznanja: Dodijelit će se diploma za 1, 2, i 3 mjesto  te tri pohvale organizatora  za pojedinačne radove.

Katalog: Organizator se obvezuje izraditi katalog s nagrađenim radovima.
Napomena: AutorI osobno odgovaraju za snimljenu fotografiju. Autor je suglasan da njegovi radovi mogu biti bez naknade objavljivani u katalogu, na WEB stranici te u ostalim medijima i publikacijama. Organizator izložbe obvezuje se da se radovi izlagača neće koristiti u komercijalne svrhe. Potpisom prijavnice autori prihvaćaju uvjete ovog raspisanog natječaja.

Otvorenje izložbe je u petak, 5. 08. 2016 godine u 19,00 sati u na obalnom putu u IKI gdje će biti postavljena izložba.

Kontakt telefon: 091/ 27 37 526, predsjednik,    E- mail: fotoklubcolor@gmail.com

Predsjednik Foto kluba Color
Edvard Primožić v.r.