3. salon crno-bijele fotografije

Foto klub Color Rijeka raspisuje natječaj za sudjelovanje na 3. salonu crno-bijele fotografije.

3. SALON CRNO-BIJELE FOTOGRAFIJE

9.4. 2015 . MUZEJ GRADA RIJEKE

Opće odredbe:   

Natječaj je otvorenog tipa, a na njemu mogu sudjelovati svi fotografi, bilo da je riječ o profesionalcima, amaterima, odnosno pojedinci i foto klubovi.

 

Broj radova:

Svaka autorica / autor može sudjelovati s najviše šest (6) crno bijelih fotografija .

Fotografije izlagane na ranijim izložbama u Rijeci organizator neće prihvatiti na selekciju.
Tema izložbe:       Tema izložbe je slobodna.

 

Veličina fotografija:
Fotografije moraju biti u JPG formatu veličine do 6000 pixela, 300 dpi i maksimalne veličine do 6 MB.
Označavanje fotografija:
U fajlu je potrebno napisati redni broj fotografije, naziv fotografije i na priloženom CD-u ili DVD-u napisati ime autora fotografija.


Prijavnica
:
Popunjenu prijavnicu može se skinuti u word dokumentu (www.fotoklubcolor-rijeka.hr) i popuniti je čitko, po mogućnosti na računalu. Podaci iz prijavnice moraju biti identični s podacima upisanim na izabranim fotografijama.


Kotizacija
: Kotizacija iznosi 60,00 kn a izabrane fotografije za izložbu izrađuje Foto klub Color.
Kotizacija se uplaćuje na žiro račun FK Color IBAN: HR18 2360000-1101893177.


Prijava
:
Fotografije za izbor, prijavnice i potvrde uplate kotizacije se mogu dostaviti na mail fotoklubcolor@gmail.com, odnosno putem pošte na adresu FK Color 51000 Rijeka, Titov trg 6/II ili direktno u poštanski sandučić na navedenoj adresi Kluba. Zadnji rok dostave radova je 1. 4. 2015 godine.

Izbor prispjelih radova za izložbu izvršit će tročlani žiri 2. 4. 2015 godine.


Nagrade i priznanja
:
Za 1, 2, i 3 mjesto dodijeliti će se plakete i diplome te tri pohvale autorima za pojedinačne radove. Mladim autorima do 18 godina dodjeljuju se pohvale za učešće na izložbi.

Katalog: Organizator se obvezuje izraditi katalog s nagrađenim radovima.
Napomena: AutorI osobno odgovaraju za snimljenu fotografiju. Autor je suglasan da njegovi radovi mogu biti bez naknade objavljivani u katalogu, na WEB stranici te u ostalim medijima i publikacijama. Organizator izložbe obvezuje se, da se radovi izlagača neće koristiti u komercijalne svrhe. Potpisom prijavnice autori prihvaćaju uvjete ovog raspisanog natječaja.

Otvorenje izložbe je u četvrtak 9. 4. 2015 godine u 19,00 sati u Muzeju Grada Rijeke, Muzejski trg 1, Rijeka.

Kontakt telefon: 091/ 27 37 526 mail: fotoklubcolor@gmail.com

Prilozi:
Prijavnica

Predsjednik Foto kluba Color
Edvard Primožić v.r.