2. Salon crno-bijele fotografije 100+1, 2013. godine

1. Nagrada Magic stars autor Fanita Barčot-Nikolac
U globalnoj inflaciji i poplavi fotografiranja svega i svačega sa svim danas lako dostupnim tehnološkim inovacijama, do kraja pojednostavljenim mogućnostima realizacije tehnički izuzetno korektne fotografije, te s nebrojenim, lako dostupnim, izložbama fotografije, ipak se još uvijek ističe crno bijela fotografija na kojoj se kalila i još uvijek se kali autorova kreativnost i onaj unutarnji poriv i potreba da se nešto fotografski zabilježi. Na crno bijelu fotografiju ipak se još uvijek gleda kao na kraljicu fotografije ( bez uvrede za koloriste).
Zato je pohvalna inicijativa foto kluba COLOR da organizira izložbu crno bijele fotografije i to ne tematsku već isključivo vezanu na tehniku – crno bijelo. Za crno bijelu fotografiju je potrebno vidjeti, gledati i misliti crno bijelo. Takva fotografija zahtijeva i drugačiji pristup, drugačije razmišljanje i namjeru da se realizira u konačnici crno bijela slika. Ona nam daje onaj posebni «štih», atmosferu, ugođaj i jedan potpuno drugačiji doživljaj svijeta oko nas, neki bi rekli umjetničkiji rezultat u fotografskom izričaju
Predstavljene fotografije su iznenađujuće inspirativne i promišljene. Imaju neku dubinu i ozbiljnost koja posjetitelju daju priliku i poticaj da se zamisli. One nisu, koliko god su različite po temi, obradi i efektu, dopadljive, trivijalne i efemerne. Imaju neku čudesnu čvrstinu i trajnost. Svaki autor ponaosob ima svoju priču, osobnost, i promišljenost. Bilo da je to portret, life fotografija, arhitektura, grafizam ili duhovito uočena scena, ili akt, pejsaž – sve one nose u sebi izrazito dojmljiv osobni pristup gledanja i bilježena svijeta oko sebe.
Sve odabrane fotografije, sve nagrađene, pokazuju koliko je crno bijela fotografija i danas prisutna, danas kad nas je izludila i obuzela lako dostupna i svakodnevna fotografija koja vrlo često ide u banalnost i prolaznost.
Ovo je pohvala svim onim autorima koji ipak misle fotografski a ne proizvode svakodnevne, izgubljene u vremenu i prostoru, obične zabilježbe, nemušte i bez sadržaja i bez smisla škljocaje koje već sutra nitko neće pamtiti niti obratiti pozornost.
Ranko Dokmanović

NAGRAĐENE FOTOGRAFIJE
1. NAGRADA
„Magic stars” autor Fanita Barčot-Nikolac
2. NAGRADA
„ Prag 2″ autor Petar Lupić
3. NAGRADA
„ Djevojka s golubovima” autor Aleksandar Tomulić

POHVALE ZA FOTOGRAFIJE

 • „Odmor” autor Klara Jukica
 • „Na cesti” autor Edvard Primožić
 • „Fascinacija svijetlom” autor Zdenko Vukelić

NAGRAĐENE KOLEKCIJE FOTOGRAFIJA

1. NAGRADA
„Maslina” autor Istog Žorž
2. NAGRADA
„ Cityscape” autor Fanita Barcot Nikolac
3. NAGRADA
„ Ljetovanje” autor Petar Lupić

U Galeriji FK „Color”, Rijeka, Titov trg 6/11., od 26.11.2013 do 06.12.2013 godine.

Katalog 2. Salona crno-bijele fotografije 100+1 2013. godine.

U globalnoj inflaciji i poplavi fotografiranja svega i svačega sa svim danas lako dostupnim tehnološkim inovacijama, do kraja pojednostavljenim mogućnostima realizacije tehnički izuzetno korektne fotografije, te s nebrojenim, lako dostupnim, izložbama fotografije, ipak se još uvijek ističe crno bijela fotografija na kojoj se kalila i još uvijek se kali autorova kreativnost i onaj unutarnji poriv i potreba da se nešto fotografski zabilježi. Na crno bijelu fotografiju ipak se još uvijek gleda kao na kraljicu fotografije ( bez uvrede za koloriste).
Zato je pohvalna inicijativa foto kluba COLOR da organizira izložbu crno bijele fotografije i to ne tematsku već isključivo vezanu na tehniku – crno bijelo. Za crno bijelu fotografiju je potrebno vidjeti, gledati i misliti crno bijelo. Takva fotografija zahtijeva i drugačiji pristup, drugačije razmišljanje i namjeru da se realizira u konačnici crno bijela slika. Ona nam daje onaj posebni «štih», atmosferu, ugođaj i jedan potpuno drugačiji doživljaj svijeta oko nas, neki bi rekli umjetničkiji rezultat u fotografskom izričaju
Predstavljene fotografije su iznenađujuće inspirativne i promišljene. Imaju neku dubinu i ozbiljnost koja posjetitelju daju priliku i poticaj da se zamisli. One nisu, koliko god su različite po temi, obradi i efektu, dopadljive, trivijalne i efemerne. Imaju neku čudesnu čvrstinu i trajnost. Svaki autor ponaosob ima svoju priču, osobnost, i promišljenost. Bilo da je to portret, life fotografija, arhitektura, grafizam ili duhovito uočena scena, ili akt, pejsaž – sve one nose u sebi izrazito dojmljiv osobni pristup gledanja i bilježena svijeta oko sebe.
Sve odabrane fotografije, sve nagrađene, pokazuju koliko je crno bijela fotografija i danas prisutna, danas kad nas je izludila i obuzela lako dostupna i svakodnevna fotografija koja vrlo često ide u banalnost i prolaznost.
Ovo je pohvala svim onim autorima koji ipak misle fotografski a ne proizvode svakodnevne, izgubljene u vremenu i prostoru, obične zabilježbe, nemušte i bez sadržaja i bez smisla škljocaje koje već sutra nitko neće pamtiti niti obratiti pozornost.
Ranko Dokmanović

Izložene pojedinačne fotografije:

 • Ana Bilić: „Konac ljeta”, „Sušiti se mora”
 • Klara Jukica: „Odmor”, „Povjetarac”
 • Jerko Gudac: „Dvoje”, „U sjeni”
 • Darko Mohar: Počarjeva domačija”, „Bez naslova”
 • Verdan Grubelić: „Zaustavi Tijat”, „Spiral”
 • Tina Kovač: „Sa visine”, „Koraci”
 • Edvard Primožić: „Ribar”, „Na cesti”
 • Davor Tijan: „Bita”, „Siesta”
 • Ingrid Jerković: „Prozor”, „Lepeza”
 • Tamara Brnelić: „Ribarske mreže se suše”, „Vlati trave”
 • Istog Zorž: „A. B. 2012″, „Kompozicija II”
 • Fanita Barčot-Nikolac: „Magic stars 1 “, „Magic stars 2”
 • Zdenko Vukelić: „Fascinacija svijetlom”, „Ispod volte”
 • Aleksandar Tomulić: „Djevojka s golubovima”, „A život prolazi”
 • Nina Roland: „Motovunski kauboj”, „Absorbing the Light”
 • Perat Lupić: „Prag 2″, „Profesor”
 • Maja Blažević: „Kont”, „Windows

Autor teksta: Ranko Dokmanović
Organizacijski odbor: Edvard Primožić, predsjednik, Tina Kovač, tajnica
Žiri: Ranko Dokmanović Alen Kregar
Postava izložbe: Tina Kovač