Tečaj fotografije

Foto klub Color organizira tečaj fotografije za početnike i one koji žele naučiti nešto više o fotografskim vještinama.

Fotografski tečaj-2

U sklopu tečaja, polaznici će naučiti osnove obrade fotografija u softverskim alatima za obradu fotografija, a nakon snimanja na terenu bit će organizirana i izložba polaznika.

Sličan tečaj bit će organiziran na proljeće iduće godine.