Objava natječaja za Izložbu Žena

Natječaj za sudjelovanje na XIII. tradicionalnoj izložbi fotografija na temu „ŽENA“-2017.

Uvjeti  sudjelovanja

 1. Na natječaju mogu sudjelovati članovi kluba, kao i svi ostali prijatelji i ljubitelji fotografije sa područja Rijeke, Hrvatske i susjednih zemalja.

 

Osobine radova:

 1. Na natječaj se primaju crno-bijele i fotografije u boji bez obzira na proces snimanja i načinu obrade.
 2. Tema izložbe je žena kao i sve ono što je povezano sa ženama: žena majka, portreti, aktovi, žene u sportu, na radnom mjestu i sl). Nije nužno da žena bude jedini subjekt fotografiji, ali ona mora kao osoba dominirati na fotografiji.

 

BROJ RADOVA

 • Svaki autor može sudjelovati s najviše do pet (5) pojedinačnih fotografia i jednom kolekcijom
 • Kolekciju čine tri (3) fotografije

 

PRIJAVA RADOVA:

Autori svoje radove mogu prijaviti isključivo u elektroničkom obliku, kao zapis na DVD-u ili CD-u ili putem e-maila na fotoklubcolor@gmail.com zajedno sa prijavnicom i potvrdom o uplati kotizacije.

Radovi i dokumentacija mogu se dostaviti poštom na adresu Foto klub Color 51000 Rijeka Titov trg 6/2, ili dostaviti u poštanski sandučić na navedenoj adresi kluba.

Fotografije trebaju biti u JPG formatu, duža stranica iznad 3000 px, 300 dpi-a.

Format (veličina) fotografija izraditi će foto klub do najviše  30×45 cm.

 

OZNAČAVANJE  RADOVA:

A: za pojedinačne radove:

 • U fajlu napisati: redni broj – naziv fotografije i ime autora (npr. 1. Portret – Tomo Tomić  2. …, itd.)

B: za kolekciju:

 • U fajlu napisati naziv KOLEKCIJE, ( npr: Šetnja – Tomo Tomić 1, 2, 3 ), te nije potrebno označavati svaku fotografiju)

Kod slanja CD-a ili DVD-a na vanjskoj strani  napisati ime autora npr.: Tomo Tomić

 

PRIJAVNICA

Popunjenu prijavnicu, koju možete skinuti u DOC dokumentu na www.fotoklubcolor-rijeka.hr  potrebno je popuniti i priložiti.  Podaci iz prijavnice moraju biti identični podacima na DVD-u ili CD-u. Nepotpune i neistovjetne prijavnice neće se pustiti na žiriranje, (obavezno OIB). OBAVEZNO NAVESTI SVOJ POŠTANSKI BROJ.

KOTIZACIJA

Kotizacija za sudjelovanje iznosi 60 Kn a za autora do 18 godina iznosi 50 Kn. Kotizacija se uplaćuje  na žiro račun foto kluba Color  IBAN broj: HR1823600001101893177. U pozivu na broj obavezno upišite vaš OIB iz prijavnice.

 

ODABRANE I NAGRAĐENE FOTOGRAFIJE ZA IZLOŽBU IZRADITI ĆE FOTO KLUB COLOR.

 

OCJENJIVAČKI SUD  ( ŽIRI )

Izbor fotografija za izložbu i dodjelu nagrada izvršit će  prof. Jolanda Todorović .

Odluke selektora izložbe su konačne i neopozive.

 

KATALOG

Organizator se obvezuje izraditi katalog s nagrađenim radovima

Nagrađene fotografije  bit će tiskane u katalogu kao i imena autora sa nazivima svih izloženih fotografija ili kolekcija.

Radovi koji ne odgovaraju propisanim uvjetima neće biti uvršteni u konkurenciju.

 

NAGRADE I PRIZNANJA:

 1. Za pojedinačne fotografije:
 • 1 mjesto, 2 mjesto i 3 mjesto plakete i diplome.
 • 3  pohvale

 

 1. Za kolekciju
 • 1 mjesto, 2 i 3 mjesto  plakete i diplome.
 • 2  pohvale

 

KALENDAR:

Prijem radova, krajnji rok:   četvrtak, 23.2.2017 god. Do 17,00 sati. (poštom, osobno ili u poštanski sandučić).

Izbor i ocjenjivanje radova:  ponedjeljak, 27. 2. 2017. g.

Otvaranje izložbe:                  9. 3. 2017. g., u 19,00 sati, GALERIJA KLUBA
Titov trg  6 / 2   51000 Rijeka

OSTALE ODREDBE:

 1. Podjela nagrada i priznanja na izložbi u utorak,  9. 3. 2017.g.
 2. Nagrađeni autori koji neće moći prisustvovati otvaranju izložbe,  nagradu /priznanja moći će podignuti u Klubu (ili ćemo je dostaviti poštom).
 3. Svaki autor osobno odgovara za snimljenu fotografiju.
 4. Autor je suglasan da njegovi radovi bez naknade mogu biti objavljivani u katalogu, na WEB stranici Kluba, te ostalim medijima i publikacijama.
 5. Radovi neće biti korišteni u komercijalne svrhe od strane organizatora.
 6. Sve dodatne informacije i upite možete dobiti putem e-maila: fotoklubcolor@gmail.com  te putem mob: 091 27 37 526 (Edi Primožić).

 

Kontakt  telefon: 091/ 27 37 526 , E-mail: fotoklubcolor@gmail.com
Rijeka, 06.02.2017 godine

Predsjednik Foto kluba Color Edvard Primožić v.r.

,

Comments are closed.