Natječaj za sudjelovanje na 2. Izložbi fotografija pod nazivom – Od Gorja do Primorja

Opće odredbe: Na natječaj mogu sudjelovati svi fotografi, amateri, pojedinci i foto klubovi s područja Primorsko-goranske županije.

Broj radova: Svaka autorica/autor može sudjelovati s najviše pet crno bijelih ili kolor fotografija. Neće se primati fotografije koje su već bile izlagane na ranijim izložbama u Rijeci.

Tema izložbe: Fotografije moraju geografski i tematski obuhvaćati, kako i sam naslov izložbe govori, područje Primorsko-goranske županije, uključujući otoke Krk, Rab, Cres i Lošinj te Gorski kotar. Fotografije trebaju tematski biti vezane uz tradicionalnu arhitekturu i zanate (bačvari, ribari, mlinari, kalafati i sl), narodne običaje, prirodne specifičnosti našeg kraja (bura, jugo, nevere, vrtače, gromače i sl). Teme mogu biti i fotografije nadolazećeg ljeta, (krajolici, plaže, turisti, kupači, događaji u ljetnoj sezoni i sl.).

Veličina fotografija: Fotografije moraju biti u JPG formatu veličine 40×30 ili 45×30, 300 dpi i maksimalne veličine do 6 MB.

Označavanje fotografija: U fajlu je potrebno napisati redni broj fotografije, naziv fotografije i na priloženom CD-u ili DVD-u napisati ime autora fotografija.

Prijavnica: Prijavnicu se može skinuti u word dokumentu i popuniti je čitko, po mogućnosti na računalu. Podaci iz prijavnice moraju biti identični s podacima upisanim na izabranim fotografijama.

Kotizacija: Kotizacija za članove FK Color iznosi 30,00 kn a za ostale 50,00 kn. Kotizacija se uplaćuje na  FK Color 51000 Rijeka Titov trg 6/2 IBAN: HR1823600001101893177.

Prijava: Fotografije za izbor, prijavnice i potvrde uplate kotizacije mogu se dostaviti na mail fotoklubcolor@gmail.com, putem pošte na adresu FK Color 51000 Rijeka, Titov trg 6/II ili direktno u poštanski sandučić na navedenoj adresi Kluba.  Rok dostave radova je 31. 5. 2014 godine.

Izbor fotografija: Izbor prispjelih radova izvršit će selektor ili žiri izabran od strane Izvršnog odbora Kluba 4.-5. 6. 2014 godine.

Obavijest autorima: obavijest autorima o izabranim radovima dostavit će se  6. 6. 2014 godine.

Dostava fotografija: fotografije koje su izabrane autori ih moraju izraditi i dostaviti u FK „Color“

11-12. 6. 2014 godine  od 17,00 do 19,00 sati.

Nagrade i priznanja: za pojedinačne radove dodijelit će se diplome za 1, 2, i 3 mjesto. Za 4 i 5 mjesto dodijelit će se priznanja organizatora.

Katalog: Organizator se obvezuje izraditi katalog s nagrađenim radovima.

Ostale primjedbe: Svaki autor osobno odgovara za snimljenu fotografiju. Autor je suglasan da njegovi radovi mogu biti bez naknade objavljivani u katalogu, na WEB stranici te u ostalim medijima i publikacijama. Organizator izložbe obvezuje se da se radovi izlagača neće koristiti u komercijalne svrhe. Potpisom prijavnice autori prihvaćaju uvjete ovog raspisanog natječaja.

Otvorenje izložbe: otvorenje izložbe „OD GORJA DO PRIMORJA“ je u četvrtak 19. 6. 2014 godine u 19,00 sati u Galeriji FK „Color“, Rijeka, Titov trg 6/II..

Kontakt telefon: 095/ 5902 856, 091/27 37 526,  e-mail: fotoklubcolor@gmail.com

Dokumenti:
Prijavnica Od Gorja do Primorja 2014