Natječaj za sudjelovanje na 12. tradicionalnoj izložbi fotografija na temu „ŽENA“ – 2016.

Medusa1-qpr

Natječaj za sudjelovanje na

XII. tradicionalnoj izložbi fotografija na temu „ŽENA“-2016.

 

Uvjeti sudjelovanja

 1. Na natječaju mogu sudjelovati članovi kluba, kao i svi ostali prijatelji i ljubitelji fotografije sa područja Rijeke, šire regije i Hrvatske.

 

Osobine radova:

 1. Na natječaj se primaju crno-bijele i fotografije u boji bez obzira na proces snimanja i načinu obrade.
 2. Tema izložbe je žena kao i sve ono što je povezano sa ženama: žena majka, portreti, aktovi, žene u sportu, na radnom mjestu i sl). Nije nužno da žena bude jedini subjekt fotografiji, ali ona mora kao osoba dominirati na fotografiji.

 

BROJ RADOVA

 • Svaki autor može sudjelovati s najviše do pet (5) pojedinačna rada i jednom kolekcijom
 • Kolekciju čine tri (3) fotografije

 

PRIJAVA RADOVA:

Autori svoje radove mogu prijaviti isključivo u elektroničkom obliku, kao zapis na DVD-u ili CD-u ili putem e-maila na fotoklubcolor@gmail.com zajedno sa prijavnicom i potvrdom o uplati kotizacije.

Radovi i dokumentacija mogu se dostaviti poštom na adresu Foto klub Color 51000 Rijeka Titov trg 6/2, ili dostaviti u poštanski sandučić na navedenoj adresi kluba.

Fotografije trebaju biti u JPG formatu, duža stranica iznad 3000 px, 300 dpi-a.

Format (veličina) fotografija izraditi će foto klub do najviše 30×45 cm.

 

OZNAČAVANJE RADOVA:

A: za pojedinačne radove:

 • U fajlu napisati: redni broj – naziv fotografije (npr. 1) Portret, 2) …, itd.)

B: za kolekciju:

 • U fajlu napisati naziv KOLEKCIJE, ( npr: Šetnja 1, 2, 3 ), te nije potrebno označavati svaku fotografiju)

Na vanjskoj strani DVD-a ili CD-a napisati ime autora npr.: Tomo Tomić

 

PRIJAVNICA

Popunjenu prijavnicu, koju možete skinuti u DOC dokumentu na www.fotoklubcolor-rijeka.hr potrebno je popuniti i priložiti. Podaci iz prijavnice moraju biti identični podacima na DVD-u ili CD-u. Nepotpune i neistovjetne prijavnice neće se pustiti na žiriranje, (obavezno OIB).

 

KOTIZACIJA

Kotizacija za sudjelovanje iznosi 60 Kn a za autora do 18 godina iznosi 40 Kn. Kotizacija se uplaćuje na žiro račun foto kluba Color IBAN broj: HR1823600001101893177. U pozivu na broj obavezno upišite vaš OIB iz prijavnice.

 

ODABRANE I NAGRAĐENE FOTOGRAFIJE ZA IZLOŽBU IZRADITI ĆE FOTO KLUB COLOR.

 

OCJENJIVAČKI SUD ( ŽIRI )

Ocjenjivački sud (žiri ili selektora) imenovat će Upravni odbor kluba.

Ocjenjivački sud će od ukupno prijavljenih radova odabrati one koji će biti javno izloženi. Nagrađene fotografije bit će tiskane u katalogu.

Radovi koji ne odgovaraju propisanim uvjetima neće biti uvršteni u konkurenciju.

Odluke ocjenjivačkog suda su konačne i neopozive.

 

KATALOG

Organizator se obvezuje izraditi katalog s nagrađenim radovima

 

NAGRADE I PRIZNANJA:

 1. Za pojedinačne fotografije:
 • 1 mjesto, 2 mjesto i 3 mjesto plakete i diplome.
 • 3 pohvale

 

 1. Za kolekciju
 • 1 mjesto, 2 i 3 mjesto plakete i diplome.
 • 2 pohvale

 

KALENDAR:

Prijem radova, krajnji rok:   četvrtak, 25.2.2016 god. Do 19,00 sati. (poštom, osobno ili u poštanski sandučić).

Izbor i ocjenjivanje radova: petak, 26. 2. 2016. g.

Otvaranje izložbe:               8. 3. 2016. g., u 19,00 sati, GALERIJA KLUBA
Titov trg 6 / 2 51000 Rijeka

OSTALE ODREDBE:

 1. Podjela nagrada i priznanja na izložbi u utorak, 8. 3. 2016.g.
 2. Nagrađeni autori koji neće moći prisustvovati otvaranju izložbe, nagradu /priznanja moći će podignuti u Klubu.
 3. Svaki autor osobno odgovara za snimljenu fotografiju.
 4. Autor je suglasan da njegovi radovi bez naknade mogu biti objavljivani u katalogu, na WEB stranici, te ostalim medijima i publikacijama.
 5. Radovi neće biti korišteni u komercijalne svrhe od strane organizatora.
 6. Sve dodatne informacije i upite možete dobiti putem e-maila: fotoklubcolor@gmail.com te putem mob: 091 27 37 526 (Edi Primožić).

 

 

Kontakt telefon: 091/ 27 37 526 , E-mail: fotoklubcolor@gmail.com
Rijeka, 10.02.2016 godine.

Predsjednik
Foto kluba Color
Edvard Primožić v.r.

 

 

,

Comments are closed.