Javni raspis za dodjelu javnog priznanja – Nagrada i počasnih zvanja Hrvatskog fotosaveza za 2022. godinu

Hrvatski fotosavez objavljuje Javni raspis za dodjelu javnog priznanja, Nagrade i počasnih zvanja Hrvatskog fotosaveza za 2022. godinu.

Hrvatski fotosavez poziva građane Republike Hrvatske, članice Saveza i druge pravne osobe u fotografskoj djelatnosti i tehničkoj kulturi, obrazovne, kulturne i druge ustanove i ostale pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj, da predlože kandidate za dodjelu javnih priznanja, Nagrade i počasnih zvanja Hrvatskog fotosaveza.

Sukladno Pravilniku o priznanjima, Godišnjoj nagradi i počasnim zvanjima Hrvatskog fotosaveza, Upravni odbor Hrvatskog fotosaveza, na temelju odluke usvojene u 1. sjednici Upravnog odbora održanoj prosincu 2022. godine, objavljuje Javni raspis za dodjelu javnog priznanja, Nagrade i počasnih zvanja Hrvatskog fotosaveza za 2022. godinu

Za 2021. godinu mogu se dodijeliti:

I.  Osobito člansko svojstvo u Hrvatskom fotosavezu

  1. Počasni član Hrvatskog fotosaveza

II. Godišnja nagrada Hrvatskog fotosaveza za 2022. godinu

  1. Godišnja nagrada Hrvatskog fotosaveza za punopravne i pridružene članice Saveza
  2. Godišnja nagrada Hrvatskog fotosaveza za pojedince – članove punopravnih i pridruženih članica Saveza
  3. Godišnja nagrada Hrvatskog fotosaveza za pojedince – mlade članove punopravnih i pridruženih članica Saveza, do navršene 21 godine života

III.        Počasna zvanja Hrvatskog fotosaveza

a)   Počasna autorska zvanja

  1.   Majstor fotografije Hrvatskog fotosaveza trećeg reda – MF HFS
  2.   Majstor fotografije Hrvatskog fotosaveza drugog reda – MF HFS
  3.   Majstor fotografije Hrvatskog fotosaveza prvog reda – MF HFS

b)   Počasno stručno zvanje

  1.   Instruktor Hrvatskog fotosaveza – I HFS

Postupak predlaganja i rok za dostavu prijedloga

Osobito člansko svojstvo u Hrvatskom fotosavezu, Godišnja nagrada Hrvatskog fotosaveza u 2022. godini, počasna zvanja Hrvatskog fotosaveza podjeljuju se sukladno odredbama Pravilnika o priznanjima, Godišnjoj nagradi i počasnim zvanjima Hrvatskog fotosaveza.

Kandidati za počasna autorska zvanja iz čl. 15. Pravilnika (ili predlagatelji kandidata za počasna autorska zvanja) uplaćuju prijavnu pristojbu u iznosu od 66,36 eura (500,00 kuna) na transakcijski račun Hrvatskog fotosaveza: IBAN HR6623600001101559603, svrha uplate: pristojba za počasno zvanje za /navesti ime i prezime kandidata/. Na nalogu za plaćanje navesti puno ime i prezime (odnosno puni naziv, ako je uplatitelj pravna osoba) i točnu adresu uplatitelja. Ukoliko je uplatitelj pristojbe pravna osoba, potrebno je navesti i njezin OIB.

Prijedlozi se podnose na posebnim obrascima i upućuju na adresu: Hrvatski fotosavez, 10000 Zagreb, Dalmatinska 12.
Pravilnik i obrasci nalaze se u privitku.
Ostale obavijesti možete dobiti na tel. 091/ 1003 888.
Javni raspis je otvoren zaključno do 13. veljače 2023. godine.

Comments are closed.