Fotoklub Color Rijeka raspisuje natječaj za izložbu 1+1

Fotoklub Color Rijeka, objavljuje natječajnu dokumentaciju za 3 po redu izložbu fotografija pod nazivom 1+1. Na natječaj autori mogu poslati do tri fotografije u koloru i tri crno/bijele fotografije.

Rok prijave i ostali podaci nalaze se u natječajnoj dokumentaciji, a autore umoljavamo da potpuno ispune priloženu prijavnicu.

Za Fotoklub Color:
Edvard Primožić v.r.