Fotografski Ex-tempore “Marunada 2019. Lovran”

Fotoklub Color Rijeka uz suradnju sa Općinom Lovran organizira Fotografski Ex tempore – Marunada 2019 koji će se održati u skladu sa propozicijama natječaja u subotu i nedjelju 12.10. do 13.10.2019 godine.

Preporuka organizatora je da se autori prijave za nedjelju 13.10.2019 godine. Za sve autore koji se prijave i uplate kotizaciju u iznosu od 50,00 kn osiguran je jedan obrok (ručak), i piće. Fotografije za izložbu izrađuje FK Color.

Manifestacija “Lovranska marunada” (kestenijada) u Lovranu prepoznata je širom Hrvatske i inozemstva kako po ponudi pečenih i sirovih maruna, tako i po ponudi kolača od maruna.

Na fotografski Ex-tempore Marunada 2019 od strane kolega fotografa iz pojedinih klubova može se doći i organizirano (manjim ili većim prijevoznim sredstvom),  i provesti jedan ugodan dan na izletu na moru.

Preuzimanja: