FK Zagreb izložba u Muzeju Grada Rijeke (12)
FK Zagreb izložba u Muzeju Grada Rijeke (12)
FK Zagreb izložba u Muzeju Grada Rijeke (12)
FK Zagreb izložba u Muzeju Grada Rijeke (12)
FK Zagreb izložba u Muzeju Grada Rijeke (12)
FK Zagreb izložba u Muzeju Grada Rijeke (12)
FK Zagreb izložba u Muzeju Grada Rijeke (12)
FK Zagreb izložba u Muzeju Grada Rijeke (12)
FK Zagreb izložba u Muzeju Grada Rijeke (12)
FK Zagreb izložba u Muzeju Grada Rijeke (12)
FK Zagreb izložba u Muzeju Grada Rijeke (12)
FK Zagreb izložba u Muzeju Grada Rijeke (12)
FK Zagreb izložba u Muzeju Grada Rijeke (12)
FK Zagreb izložba u Muzeju Grada Rijeke (12)
FK Zagreb izložba u Muzeju Grada Rijeke (12)
FK Zagreb izložba u Muzeju Grada Rijeke (12)
FK Zagreb izložba u Muzeju Grada Rijeke (12)
FK Zagreb izložba u Muzeju Grada Rijeke (12)
FK Zagreb izložba u Muzeju Grada Rijeke (12)
FK Zagreb izložba u Muzeju Grada Rijeke (12)
FK Zagreb izložba u Muzeju Grada Rijeke (12)
FK Zagreb izložba u Muzeju Grada Rijeke (12)
FK Zagreb izložba u Muzeju Grada Rijeke (12)
FK Zagreb izložba u Muzeju Grada Rijeke (12)
FK Zagreb izložba u Muzeju Grada Rijeke (12)
FK Zagreb izložba u Muzeju Grada Rijeke (12)
FK Zagreb izložba u Muzeju Grada Rijeke (12)
FK Zagreb izložba u Muzeju Grada Rijeke (12)
FK Zagreb izložba u Muzeju Grada Rijeke (12)
FK Zagreb izložba u Muzeju Grada Rijeke (12)
FK Zagreb izložba u Muzeju Grada Rijeke (12)
FK Zagreb izložba u Muzeju Grada Rijeke (12)

Fotoklub Zagreb u Rijeci

Fotoklub Zagreb postavio je u galeriji Muzeja Grada Rijeke izložbu fotografija svojih autora. Tom prilikom iz Zagreba je na otvorenje fotografske izložbe pristiglo 45 članova njihovog Kluba na čelu sa novoizabranim predsjednikom gosp. Hrvojem Mahovićem. Tom prigodom obišli su i galeriju Foto kluba Color Rijeka gdje je bila postavljena 13. po redu izložba ŽENA. Na izložbi Žena sudjelovalo je više autora Fotokluba Zagreb a pojedinci su dobili i zaslužene nagrade. Suradnja članova Fotokluba Zagreb i Fotokluba Color je vrlo dobra uz želju da se tako i nastavi.